Interessante links

Filosofie-Tijdschrift verschijnt 6 x per jaar en bevat telkens 64 bladzijden. Elk nummer bestaat uit een themadeel naast de vaste rubrieken Comparatieve filosofie, Filosofie van wetenschap en techniek, Filosofie van politiek en cultuur, Filosofie en onderwijs, Berichten, Boekbesprekingen en Attenderingen.

ISVW, Internationale School Voor Wijsbegeerte (Leusden). 
Op deze website staat een keur aan cursussen over zeer actuele onderwerpen. Tevens
bestaat er de mogelijkheid zich op te geven voor de gratis digitale uitgave van iFilosofie met interviews, recensies, video’s, voorpublicaties, boeksignaleringen, enzovoorts.

Academisch Genootschap (Eindhoven).
De AG-filosofiecommissie organiseert jaarlijks lezingen over actuele wijsgerige
onderwerpen. Daarnaast zijn er jaarlijks 8 studiegroepen die maandelijks een studieavond beleggen en discussiëren over een boek dat in dat studiejaar centraal staat.

Stichting Thomas More.
Deze stichting vormt een netwerk van academici, studenten en belangstellenden die
willen uitstijgen boven de grenzen van hun eigen vakgebied. Vanuit de veelkleurige
katholieke intellectuele traditie worden fundamentele levensvragen en dringende actuele kwesties aan de orde gesteld.

Radboud Reflects (Radboud Universiteit Nijmegen).
Een geheel vernieuwde site met informatie over verdiepende publiekslezingen over zeer actuele thema’s.

Boekhandel Van Piere (Eindhoven).
Regelmatig worden Nederlandstalige auteurs uitgenodigd om hun nieuwe, voornamelijk
filosofische, publicatie in te leiden door het onderwerp in een bredere context te plaatsen.

Vereniging voor Wijsbegeerte (Den Haag).
Deze vereniging is opgericht op 21 februari 1907 en is daarmee de oudste filosofische vereniging van Nederland. In het jaar 1919 vond in het Parkhotel de vermaarde discussie plaats tussen Ludwig Wittgenstein en Bertrand Russell.
Ieder jaar staat steeds een boeiende reeks lezingen op het programma.