Disclaimer

Het auteursrecht van alle inhoud van deze website ligt bij de Stichting Wijsgerige Kring Eindhoven (WKE). Teksten en afbeeldingen mogen alleen overgenomen worden na schriftelijke toestemming van de WKE.

Ondanks de voortdurende zorg en aandacht die wordt besteed aan de samenstelling van deze site en de daarin opgenomen gegevens, kan de WKE niet instaan voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de gegevens.
De WKE aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de site of (on)bereikbaarheid van de site.
Bij het ontwerpen en samenstellen van deze site is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. Het kan echter altijd voorkomen dat onderdelen niet werken of dat de site problemen veroorzaakt voor uw computer. De WKE kan hier geen verantwoordelijkheid voor nemen. Mocht u problemen ondervinden op onze site, laat ons dit dan weten door het sturen van een e-mail naar info@wijsgerigekringeindhoven.nl. Wij zullen dan ons uiterste best doen om het probleem zo spoedig mogelijk te verhelpen.