Graag uw suggesties en mening over het nieuwe én het afgelopen cursusjaar.

Het nieuwe cursusjaar wordt aan één thema gewijd, namelijk Oorlog en vrede. Aanleiding zijn de chaotische en schijnbaar onbeheersbare brandhaarden over de hele wereld. Het cursusjaar (11 thema’s) loopt van 29 oktober 2024 tot en met 15 april 2025.
Het jaarthema wordt ingevuld door alle mogelijke filosofische invalshoeken erbij te betrekken, waarbij u bijvoorbeeld kunt denken aan de bekende domeinen: metafysisch, kentheoretisch, ethisch, wijsgerig antropologisch, techniekfilosofisch, esthetisch, politiek, rechtsfilosofisch, enzovoorts. De metafysische en esthetische invalshoeken zijn reeds vastgelegd; voor de andere filosofische disciplines zoeken we nog inleiders. In dit stadium bieden we u de mogelijkheid suggesties te doen.
Als u een voorstel hebt voor een spreker c.q. spreekster voor één van de bovengenoemde domeinen dan kunt u dat hier laten weten.

Ook willen we graag weten hoe u het afgelopen cursusjaar ervaren heeft. Wat is uw mening over de samenstelling van het programma; wat vond u van de  sprekers en zijn er mogelijke verbeterpunten waar we als bestuur aandacht aan moeten (blijven) schenken?

Uw reactie stellen we zeer op prijs!