drs. P.IJ. de Wind (Peter)

voorzitter

ing. W.J.H. van Golstein Brouwers (Wim)

penningmeester

L.F. van Gerwen (Leo)

lid (public relations en archief)

Wetenschappelijke Advies Raad

prof. dr. G.J. van der Heiden (Nijmegen)
P. Konings MA (Antwerpen)
prof. dr. P.M.F. Oomen (Nijmegen/Eindhoven)
dr. G.A.J. Steunebrink (Nijmegen)
drs. P.IJ. de Wind (Eindhoven)