Onze organisatie

De Wijsgerige Kring Eindhoven werd in 1933 opgericht om zoveel mogelijk mensen te laten kennismaken met filosofische inzichten die door de eeuwen heen zijn ontwikkeld. De aandacht ging in 1933 uit naar het aanbieden van handvatten aan met name ingenieurs, werkzaam op het NatLab van Philips, om door middel van ethische bezinning op de stormachtige technologische ontwikkelingen “het goede” te doen voor de mensheid. Het thomistische gedachtegoed was tot ongeveer 1950 het ijkpunt. Vanaf 1950 werd de eenzijdige aandacht verlegd van de thomistische filosofie naar eerst de fenomenologie en existentiefilosofie. In 1980 werd de aandacht vervolgens verlegd naar meer pluriformiteit binnen de filosofische stromingen van de 20e en 21e eeuw.