19 en 26 maart 2024

Thema 08. Het boeddhisme is niet meer weg te denken uit onze Westerse wereld

dr. Edel Maex (Antwerpen)

Maar ‘het’ boeddhisme bestaat eigenlijk niet. Wat we boeddhisme noemen is een veelkleurig spectrum van filosofie, psychologie, religie, sjamanisme en allerlei vormen en praktijken.

In deze lezingen voor de Wijsgerige Kring Eindhoven proberen we het boeddhisme te benaderen als een filosofie, die ook voor ons westerlingen relevant kan zijn.

In de eerste lezing maken we kennis met het oorspronkelijke Indiase boeddhisme. Aan de hand van teksten uit de Palicanon, de oudste boeddhistische geschriften, bespreken we de basisprincipes van het onderricht van de Boeddha.
In de tweede lezing maken we de sprong naar China en de latere ontwikkeling in het mahayana boeddhisme. Aan de hand van teksten uit deze traditie zien we hoe dezelfde ideeën vertaald werden naar een heel andere cultuur.

Literatuur
Maex, E, Een kleine inleiding in het boeddhisme, Lannoo, 2005
Maex, E, Dit is de plaats, over zen mindfulness en mededogen, Lannoo, 2013

Personalia
Edel Maex is psychiater en zenleraar. Hij is medeoprichter van de School voor Comparatieve Filosofie Antwerpen. Hij schreef verschillende boeken over mindfulness, boeddhisme en zen.

Een pdf-versie van deze tekst kunt u hier downloaden.