Filosofie is hetzelfde anders leren zien

Cornelis Verhoeven

Alle lezingen beginnen om 19.30 uur en eindigen om 21.30 uur.
Locatie: Maria Magdalenakerk, Boschdijk 354, 5622 PA Eindhoven (bereikbaar via de Jan Duikerlaan).

BLOG

prof. Dirk de Schutter

18 februari 2024

VREDE ZIJ MET U, ALEKSEJ NAVALNY
Hoeveel mensen zijn in staat om met Niccolo Machiavelli te zeggen: ‘Ik hou meer van mijn geboortestad dan van mijn eigen ziel’? Toen Aleksej Navalny hersteld was van de door Poetins schrikbewind gepleegde vergiftiging die hem bijna het leven kostte, keerde hij vanuit Berlijn terug naar zijn vaderland Rusland. Want politiek draait niet om de zorg voor het eigen zelf, maar om de zorg voor de wereld, amor mundi. De kracht en de moed die hij daarbij aan dag legde, berusten op het fundamenteel principe: nooit begrip tonen voor het onaanvaardbare.

Tinneke Beeckman bij van Piere

Filosoof Tinneke Beeckman geeft op 21 januari 2024 om 11.00 uur, een lezing over haar onlangs verschenen boek ‘Ken Jezelf.’
Meer informatie en aanmelden.

Nieuwe editie Woordenboek Filosofie

Meer dan honderd medewerkers, waaronder een omvangrijke groep Nederlandse en Vlaamse filosofen, was betrokken bij de samenstelling van dit naslagwerk. Deze 8e druk is een geheel herziene en aangevulde uitgave van de editie uit 2015.

De belangrijkste filosofische stromingen worden uitgebreid besproken. Bovendien zijn in deze editie nieuwe wijsgerige termen opgenomen, die voortkomen uit recente filosofische ontwikkelingen op sociaal-economisch, politiek, technisch-technologisch, moreel-ethisch en natuurfilosofisch gebied. Daarnaast wordt aandacht besteed aan genderstudies en aan de niet-westerse filosofie.

Deze nieuwe druk is een waardevolle hulp voor alle geïnteresseerden in de filosofie, ook voor de niet-filosofisch geschoolden.

Meer informatie vindt u hier.

Deze website is nog volop in ontwikkeling. We hopen in de komende maanden nieuwe functionaliteiten toe te voegen. Wilt u reageren? Uw op- en aanmerkingen graag naar redactie@wijsgerigekringeindhoven.nl.